Взаимно свързване


Условия за взаимно свързване
Технически спецификации
Изменения и допълнения в сила от 01.01.2017 г.
Изменения и допълнения в сила от 01.11.2016 г.
Изменения и допълнения в сила от 01.08.2016 г.
Параметри за качество на предоставяната фиксирана гласова услуга за 2015 г.

ПараметърИзмерванеСтойност
Време за първоначално свързване към мрежата
(Supply time for fixed network access)
Времето, за което са изпълнени най-бързите 95% и 99% от заявките1 ден
Процент на заявки, изпълнени до датата договорена с клиента, а когато процентът е под 80% - среден брой на дните закъснение след договорената дата99 %
Дял на проблемите, свързани с процедури за преносимост на номера
(Proportion of problems with number portability procedures)
Процент на заявките за пренасяне, изпълнени с отклонения от нормалната процедура0 %
Процент повреди на абонатната линия
(Fault report rate per fixed access lines)
Съотношение между броя на валидните повреди на абонатната линия и средния брой на абонатните линии за отчитания период2.5%
Време за отстраняване на повреди
(Fault repair time for fixed access lines)
Времето, за което са отстранени най-бързите 80% и 95% от валидните повреди по абонатните линии7 часа
Процент на повредите отстранени в рамките на максималния срок определен в договора с клиента99%
Средно време за отговор при услуги от оператор
(Response time for operator services)
Средно време за отговор11 секунди
Процент на отговорените повиквания в рамките на 20 секунди100%
Процент на жалбите относно коректност на сметките
(Bill correctness complaints)
Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки0.11%
Коефициент на неуспешни повиквания
(Unsuccessful call Ratio)
Отношение на броя на неуспешните повиквания към общия брой повиквания за определен период национални 0,6%
международни 0,9%
Време за установяване на връзка
(Call set up time)
Средното време при национално избиране9 секунди
Средното време при международно избиране10 секунди
Качество на разговорната връзка
(Speech connection Quality)
Фактор за оценка на преноса на глас
R фактор, съгласно ITU-T Rec. G.109
89
Поддържаме всичко


Гласовите ни услуги са достъпни и с приложение за твоя Android смартфон или таблет.

прочети повече
Изтегли от Google Play
Поддържаме всичко


Гласовите ни услуги са достъпни с приложение за твоето BlackBerry.

прочети повече
Поддържаме всичко


Гласовите ни услуги са достъпни с приложение за твоя iPhone, iPad или iPod.

прочети повече
Поддържаме всичко


Гласовите ни услуги са достъпни със софтуерен телефон за твоя персонален компютър, работещ под Windows XP и по-нови операционни системи.

прочети повече
Поддържаме всичко


Гласовите ни услуги са достъпни с приложение за твоята Nokia, работеща под Symbian.

прочети повече
Можем да се похвалим със
165 491
регистрирани потребители
507 389
изтеглени приложения
17 477 920
разговора

Запитване

Задайте ни въпрос и ние ще се постараем да Ви отговорим възможно най-бързо
*Всички полета са задължителни
Изпрати